Läger 1 - v.26 2020

I samband med din bokning skall anmälningsavgift 1000 :- inbetalas till PG 660 211-4, ange elevens namn och lägervecka. Bekräftelse på din bokning skickas via mail inom några dagar när vi mottagit anmälningsavgiften. I denna finner du packningslista, vägbeskrivning och övrig info. Någon ytterligare information skickas inte ut.

Formogram