Medlemskapsansökan för privatpersoner till SMBF

Välkommen att ansöka om medlemskap i Svenska Musikbiblioteksföreningen!

Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en intresseorganisation för dig som arbetar vid musikbibliotek av alla slag, vid musikarkiv, dokumentationscentraler med mera, lika väl som för din institution. Föreningen

 * vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek och musikarkiv i Sverige, övriga Norden och internationellt
* vill öka förståelsen för musikbibliotekens och musikarkivens kulturella betydelse
* vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
* driver frågor om utbildning och vidareutbildning för musikbibliotekarier och musikarkivarier
* anordnar årliga temadagar/utbildningsdagar i samband med föreningens årsmöte
* utger medlemsbladet Musikbiblioteksnytt, 4 nr/år

I årsavgiften för alla ingår medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen och tidskriften Musikbiblioteksnytt. För enskilda medlemmar och institutioner ingår även medlemskap i den internationella musikbiblioteks- och musikarkivföreningen IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres och tidskriften Fontes. Som medlem får du också lägre avgift för studiedagar än de som inte är medlemmar.

Du behöver inte vara (musik)bibliotekarie eller (musik)arkivarie för att vara medlem - intresse för föreningens verksamhet räcker.

Medlemsavgifter
Enskilda medlemmar 350 kr
Veteraner, studerande och arbetslösa 150 kr (medlemskap i IAML och tidskriften Fontes ingår inte) 

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 65 21 22-3.

Formogram