Onlineteckning av aktier i Zeptagram AB (publ)

Aktie:                        Zeptagram AB (publ)
Anmälningsperiod:   11 februari – 22 mars
Teckningskurs:         4,00 SEK


Anmälan om teckning av aktier
Undertecknad önskar härmed att teckna aktier i enlighet med de villkor som anges i Investeringsmemorandumet. Genom att sända in denna anmälan bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges i Investeringsmemorandumet.

Investeringsmemorandum
Sammanfattning


Zeptagram AB

Org.nr: 556974-3528
Bågskyttestigen 2 
413 19 GÖTEBORG 

www.zeptagram.com 

Formogram