Onlineteckning av ZeptacoinCoin: Zeptacoin
Anmälningsperiod: 31 maj – 7 juli
Teckningskurs: 0,15 USD/coin

Anmälan om teckning av Zeptacoin
Undertecknad önskar härmed att teckna nedanstående antal Zeptacoin.
Teckningsanmälan är bindande.

Sammanfattning erbjudande
Hemsida

Zeptagram AB
Org.nr: 556974-3528
Bågskyttestigen 2
413 19 GÖTEBORG
www.zeptagram.com 
Formogram