Uppsägning av gruppavtal

Tossenefiber Ekonomisk Förening

Detta avtal är upprättat mellan mig (nedan kallad  kund) och Tossenefiber Ekonomisk förening (nedan kallad förening)

Omfattning/Avtalsperiod:

Föreningen gett kunden tillgång till kommunikationsoperatören IP Only´s tjänster,  och avtalet är tecknat på  24 månaders basis och kan endast sägas upp i förtid vid försäljning av fastigheten eller flyttning av hyresgäst. I övrigt gäller 24 månader från det att leverans av tjänsten påbörjats. 

Gruppavtal debiteras kvartalsvis i förskott och skall därför sägas upp före följande datum. 10/2 ; 10/5 ; 10/8 ; eller 10/11 Kommer avanmälan/uppsägning efter dessa datum debiteras avgift för hela nästa kvartal

Eventuella tilläggstjänster från ComHem skall sägas upp enligt deras regler och efter upppsägningen skall Router ; Tivobox och Arrisbox returneras till ComHem enligt deras regler . Be att få en retursedel


Formogram