Anmälan till informationsmöte om regeringsuppdraget ”Kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda”

Välkommen till ett informationsmöte på Skype den 8 december klockan 13.00-14.00.
Länk till Skype-mötet skickas till dig några dagar innan mötet.

Formogram