Onlineteckning av aktier i My Wine Estate AB (publ)


Teckningskurs 1,50 sek per aktie.

Tilldelning av aktier sker fortlöpande från den 19 september 2023

ÖVRIG INFORMATION

I marknadsföringssyfte ger grundarbolaget eddbee group AB (publ) utan kostnad 200 aktier extra till tecknaren av varje köpt aktiepost om 1000 aktier i My Wine Estate Nordic AB (publ).Betalnings information.

Vid tilldelning utsändes mailbesked samt brev av er avräkningsnota, inbetalning gäller som ert kvitto. Betalningen görs till bolagets emissionskonto i SEB Bank.

EMISSIONSKONTO I SEB
Bankgiro nr: 5837-3150
Konto nr: 5004 10 350 89

IBAN-nummer: SE9250000000050041035089

BIC: ESSESESS

Formogram