Boverket bjuder in landets länsarkitekter, länsantikvarier, stadsarkitekter eller motsvarande samt representanter från regionerna till ett brett, digitalt dialogmöte om gestaltad livsmiljö tillsammans med riksarkitekt Helena Bjarnegård. Dagens tema är värdeskapande byggd miljö.

Datum: Fredag den 23 april

Tid: Kl. 08:30 - 12:00
Incheckning mellan 08:30 och 09:00

Formogram