Dialogmötet är fulltecknat.

Om det är fler från din arbetsplats som har anmält sig så kan ni sitta tillsammans och delta via samma länk.

Om du har frågor, vänligen kontakta Viveka Zetterberg, viveka.zetterberg@boverket.se 

Formogram