Säsong 2019 Orderförfrågan

Välkommen, lägga en order för 2019 på Carnica avelsdrottningar från Bisyssla, Södertörn/Stockholm. Ordern hanteras för att hamna i kölista när den är KOMPLETT ifylld med dina uppgifter. 

OBS! Kolla nu att ni fyllt i alla fält. Ingen köplats annars. Läs nedstående text noga.  ?

Drottningarna är Ö-parade, konstaterat äggläggande, avelsmaterialet kontrollerat nosemafriskt och avlat med prio på fromhet och hälsa (ingår i VHS-gruppens utvecklingsprogram och Carnicagruppens testbiodlare).

Äggläggning: De levererade drottningarna är kontrollerade som fullt äggläggande innan leverans. Det är en kvalitétsåtgärd vi erbjuder och som innebär att om drottningen senare går ner i produktion, orsakas det troligen av alltför sen tillsättning, minskad drag (dåligt väder), otrivsel med celltillgång eller att skada uppstått. Förklaring gällande ditt fall finns i din bigård. 

Förberedelser: Det är beställarens ansvar att vidta förberedande åtgärder i egna samhället innan drottningtillsättning. Misslyckas tillsättningen är det eget ansvar.

Leveranstid: När vi ger ett förhandsbesked om leverans kan det påverkas av allt som kan påverka bina, (force majeur) men leveranstiden kan INTE påverkas positivt av att beställaren upprepar leveransförfrågan genom email eller telefonsamtal. Tidsåtgång per order är begränsad. Har ni inte fått någon bekräftan/återkoppling med beräknat förhandsbesked,
så hör av er till bisyssla[at]gmail 0735855085.

Leveransordning: Inkomna ordrar hanteras i turordning efter komplett lämnade uppgifter och datum. De som istället ringer eller sms:ar uppmanas att istället skapa en order via detta formulär.

Tack för din förfrågan/ Med vänlig hälsning Owe Björkman, 

Nås säkrast via sms 0735855085 (Ofta upptagen i bigårdarna). 

Om ärendet brådskar emaila inte; använd sms, tack.
--------------------------------------------

Bisyssla www.facebook.com/bisyssla, Bitillsynsman Haninge, Utbildad drottninginseminatör i DOL 2012, Cirkelledare Biodling Vuxenskolan.

Formogram