Underlag för potentiellt samarbete kring evenemang

Göteborg & Co har som uppdrag att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Vi ska driva och stärka Göteborg som evenemangsstad genom att strategiskt utveckla, möjliggöra och genomföra hållbara evenemang inom kultur och idrott. Läs mer på goteborgco.se.

Göteborg & Co samarbetar med evenemangsarrangörer och kan bland annat erbjuda strategisk rådgivning och stöd i evenemangsfrågor, kommunikation, utsmyckning i stadsrummet samt nätverk- och kontaktförmedling.

För att kunna avgöra om ett samarbete är aktuellt gör vi en bedömning av hur stort värde evenemanget har för Göteborg som destination, hur det bidrar till marknadsföringen och utvecklingen av Göteborg samt hur det bidrar till Göteborg & Co:s övergripande mål.

För att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt önskar vi att du fyller i nedanstående uppgifter. Tack!

Formogram