LindeQuiz med chans att vinna Rotarys Linde-brickor


Vad vet du om LindeDagen, Rotary och Lindesberg? Testa dina kunskaper i denna LindeQuiz - och delta i utlottningen av tio par Rotarys Linde-brickor som designats av Pernilla Eriksson (bilden). Skicka in ditt tävlingsbidrag via detta webbformulär senast tisdag 23 maj kl 24:00. OBS: Bara ett tävlingsbidrag per person. >> Besök Rotarys tält på LindeDagen 24 maj kl 16-19 för att se om du vunnit några brickor! Och har du inte vunnit kan du köpa Rotarys Linde-brickor - och därmed bidra till att hjälpa Rotary hjälpa i lokala och globala projekt.

Formogram