Anmälan utbildning i sök- och projektverktyget 2019-01-24

2019-01-24

Kl: 09:00 - 12:00

Plats: Comfort Hotel
Adress: Saltängsgatan 29, 602 22 Norrköping

Anmälan är bindande.

Vid förhinder kan plats överlåtas till annan person inom organisationen.

Avbokningsregler:
1 mån innan utbildningsdatum = 0% debitering
1 mån – 2 v innan utbildningsdatum = 50% debitering
2 v – 1 v innan utbildningsdatum = 80% debitering 
1 v – utbildningsdatum = 100% debitering

Formogram