Bli medlem

Olika medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift 400 kr och lokal avgift 150 kr. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. 

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. 

Formogram