VETENSKAPSFESTIVALENS LÄRARKONFERENS 2019: Anette Novak & Ida Lithell

Hur bra är du på medie- och informationskunnighet?

Anta vår quiz-utmaning som hjälper dig att identifiera om du som pedagog har några kunskapsluckor. Varmt välkommen till Statens medieråds kärnfulla snabbutbildning i medie- och informationskunnighet. Här lär du dig några av grunderna i MIK och får tips på verktyg som gör dig till en medveten medieborgare i och utanför klassrummet.

Statens medieråd har regeringens uppdrag att stärka samverkan mellan aktörer som arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK). Tillsammans kan vi verka för stärkt MIK hos alla medborgare.

Medverkande: Anette Novak & Ida Lithell, Statens medieråd

Tid pass 1: 14:45-15:45
Tid pass 2: 16:00-17:00

Obs! Var noga med vilka tider du bokar så att inte dina valda pass krockar! Systemet känner inte av om du dubbelbokar dig.

Formogram