Anmäl dig till Boverkets e-postutskick till systemleverantörer

Som en del av Boverkets arbete med digitalisering vill vi ha en aktiv dialog med dig som utvecklar tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller systemleverantörer, konsulter och kommuner som bedriver egen utveckling.

Genom att anmäla dig via intresseformuläret på denna sida kommer du att få informationsutskick via e-post om möjligheter att delta i kommande referensgrupper och information om kommande utbildningar speciellt riktade till systemutvecklare.

Hantering av dina uppgifter

Genom att skicka en intresseanmälan kommer du att prenumerera på Boverkets informationsutskick om digitalisering. Det innebär att vi hanterarpersonuppgifter om dig, vilket i det här fallet är ditt namn, telefonnummer eller din e-postadress.

Boverket respekterar och skyddar allas personuppgifter och personligaintegritet i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om hur Boverket hanterar personuppgifter på Boverkets webbplats.

I varje utskick finns en länk där du kan klicka för att avprenumerera på utskicken.

Formogram