Vill Ni erbjuda förmåner till företagarföreningens medlemmar under 2024?

Bakgrunden till tankarna kring nya möjligheter till medlemsförmåner kommer sig av två återkommande frågor från er medlemmar

Fråga 1: Vilka medlemsförmåner finns det för oss som är medlemmar?
Fråga 2: Har vårt företag möjlighet att kunna erbjuda något till övriga medlemmar?

Som svar på fråga 1 kan vi kortfattat säga att den största förmåner inte är så direkt synlig, utan handlar mer om att som medlem i en stark förening med många medlemmar så är man med och bidrar till ett starkare företagarklimat som gynnar varje enskild företagare/medlem över tid.
Det finns också mer konkreta saker som också kan räknas som förmåner: • Temadagar • Företagsbesök • Medlemsaktiviteter • Nätverkande • Möjlighet att som medlem kunna vara med och påverka.

Svaret på fråga 2 handlar mer om erbjudanden från enskilda medlemsföretag.
Tidigare har föreningen inte hittat rätt former för hur detta skall hanteras, då vi som oberoende förening inte kan göra reklam för, och ge mer plats åt något företag mer än för något annat.
Nu har vi dock efter styrelsebeslut arbetat fram en variant som vi tänker oss kan fungera och bli bra för alla.

Förutsättningar:

Förmånen skall gälla alla medlemmar
Förmånen skall gälla per kalenderår

Publicering av förmånen kommer att synas under sidan "Medlemsförmåner" på www.bralandaforetagarforening.se, övrig publicering och reklam hanteras av respektive företag.

Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta vilka förmåner som godtas och som kan publiceras här.

Vid frågor kontakta
Torbjörn Karlsson, webansvarig,  073-810 90 50 
Kicki/Christina Milén Jacobsson, ordförande, 070-82 313 96

Formogram