Onlineteckning av aktier i eddbee group AB (publ)
Teckningskurs 0,62 SEK per C-aktie. 

Start 27 augusti 2021.

Tilldelning av aktier sker fortlöpande.


Teckningsanmälan är bindande

Formogram