Anmälan Familjeläger Färgengården 2022

Då antalet platser är begränsade bör du boka så snart som möjligt. För att så många som möjligt ska få uppleva familjeläger på Färgengården önskar vi att ni fyller i hur många läger (vinter och sommar) som ni har deltagit vid. 

Har du anmält dig och din familj och fått bekräftelse är anmälan bindande. För att anmälan ska gälla ska betalning ske senast 15 dagar efter anmälan. I det andra bekräftelsemailet kommer du få information till vilket Bankgiro-konto du ska betala in till.

Dela stuga
Om man är bara 1 vuxen + 1 barn och kan tänka sig dela stuga med någon kan man fylla i det i avsedd ruta nedan. Stugorna rymmer 4 st personer och har 2 st 2-våningssängar.

Kostnad
VIMIL söker varje år bidrag och kan därför subventionera lägret. Årets läger kostar 500 kr/familj och inkluderar helpension och logi.

Avbokning
Det är många som vill åka på Familjelägret och oftast kan vi inte erbjuda plats till alla. Avbokar man på kort varsel är de inte säkert att en annan familj har möjlighet att erbjudas plats då tiden är för kort.

Om du får förhinder kan du avboka utan kostnad fram till 14 dagar innan lägret startar. Då har en familj som står på väntelista en rimlig möjlighet att komma med.

Avbokar du 2-14 dagar innan betalas halva anmälningsavgiften tillbaka. Bokar du av inom två dygn före lägrets början betalar du hela kostnaden 500 kr/fam. Har du ett giltigt skäl och/eller sjukintyg från läkare är det kostnadsfritt. 

Covid-19
Tänk på att du inte kommer till lägret om någon i familjen är sjuk eller har Covid-19 symptom.

Har man fyllt i att man kan dela stuga i anmälningsformuläret nedan så är det viktigt att man är säker på att inte ha Covid-19. Rekommenderas att man gör ett test innan man åker till lägret om man tänkt dela stuga.

Frågor besvaras av Pernilla Fritz 0703 668615 eller via familjelager@vimil.se.

Formogram