Gudstjästen 20 juni 2021 kl 11:00

Gudstjänst 20/6 11:00 Immanuelskyrkan. "Förlorad och återfunnen".

Daniel Wramhult, Lena H Carlsson, Ove Gotting. Sång av Linda Aljered.

Enligt de nya restriktionerna får vi samlas 50 personer. Bänkarna i kyrksalen är numrerade, vi sitter endast på de platser som är numrerade.

Formogram