Välkommen till Forum för forskningskommunikation den 1 oktober, 2020

Fyll i nedanstående uppgifter för att anmäla dig till konferensen
"Från vision till verklighet" 

Tid: 10.00-ca 16.30 den 1 oktober. Dagen avslutas med mingel (kaffe och registrering från 09.30)
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmen Science Park

Hitta hit:
Lindholmen Conference Center, Lindholmen Science Park,Lindholmspiren 5

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt KK-stiftelsen, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Formogram