Deltagande på plats - Gudstjänst 20 september

Denna söndag firar vi ordinationsgudstjänst från kyrkokonferensen tillsammans med hela Equmeniakyrkan. Vi visar gudstjänsten på storbild i kyrksalen och efteråt finns det möjlighet att fika eget medhavt kyrkfika.

Formogram