Välkommen till Forum för forskningskommunikation den 23 april, 2020

Fyll i nedanstående uppgifter för att anmäla dig till konferensen
"Från vision till verklighet" 

Tid: 10.00-ca 16.30 den 23 april. Dagen avslutas med mingel (kaffe och registrering från 09.30)
Plats: Chalmers Konferens & Restauranger, Lindholmen

Hitta hit:
Chalmers Konferens & Restauranger, Lindholmen Science Park,Lindholmspiren 5

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt KK-stiftelsen, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Formogram