Val/överlåtelse av gruppavtal

Tossenefiber Ekonomisk Förening

Detta avtal är upprättat mellan mig (nedan kallad  kund) och Tossenefiber Ekonomisk förening (nedan kallad förening)

Omfattning:

Föreningen ger kunden tillgång till kommunikationsoperatören IP Only´s tjänster, fastighetsanslutning i 24 månader från det att tjänsten levereras enligt avtal med Kommunikationsoperatören IP Only.

Öppen Fiber finns tills du väljer annat erbjudande.

Kunden har möjlighet att teckna individuellt avtal i den öppna fiberplattformen, till vald operatörs prislista.

Erbjudande om Gruppavtal

 Kunden väljer att ansluta sig till föreningens tjänster enligt avtal med föreningens tjänsteleverantör Com Hem för Digital- TV bas FN 17 kanaler ; 2 digitalboxar, Com Hem bredband Fiber Lan 250/250 Mbit/s och IP-telefoni.

Kund som önskar utöka sitt tjänsteutbud, antal TV-kanaler och högre hastigheter än 250/100 Mbit/s, avtalar detta direkt med Com Hem.

Avtalsperiod

Gruppavtalet gäller tills vidare dock längst till 30/09- 23. Skriftlig uppsägning av gruppavtalet kan ske efter 24 månader med 1 månads uppsägningstid. (Föreningen har möjlighet säga upp enstaka abonnemang gentemot Com Hem på halvårsbasis.) Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen. Vid avtal som tecknas med mindre än 24 månader kvar till ovanstående datum debiterar ComHem en avgift för utrustningen ( Digitalboxar och router )

Avgifter

Nätavgifter skall följa Föreningens kostnadsutveckling, i dagsläget 780kr/år inkl. moms. 

Om Kunden väljer att ansluta sig till Föreningens gruppavtal med tjänsteleverantör för IP telefoni, TV samt bredband, kommer kostnaden att bli Föreningens avtalskostnad per anslutning 329 kr/månad inkl. moms, vilket gäller hela avtalsperioden inklusive 1 st. Tivo box och en digitalbox, 1 st. trådlös router. Med Föreningens fastställda avgifter, i dagsläget tillsammans 394 kr/månad inkl. moms. 

Kunden skall följa de avtalsregler som Föreningen har fastställt i det anslutningsavtal som denne slutit med föreningen. Vid utebliven betalning utgår 1st krav, därefter lämnas ärendet till inkasso. Föreningen har även rätt att debitera kravavgift på 50 kr, och dröjsmålsränta med diskonto +9%. Om betalning fortfarande ej sker, har föreningen rätt att stänga av kund. Vid återanslutning skall förfallna fakturor vara betalda samt en återanslutningskostnad på 900 kr inklusive moms. Kostnaderna ovan gäller med reservation för leverantörers och myndigheters ändringar av skatter eller andra pålagor.


Valmöjligheter.

Gruppavtals Abonnemang

Jag/Vi väljer att ansluta mig/oss till Föreningens gruppavtal med tjänsteleverantör för IP telefoni, TV och Bredband. Debitering 329 kr/månad +föreningens serviceavgift i dagsläget 65kr/månad inkl. moms. ( Summa 394 kr/månad )Faktureras i Förskott  4 gånger om året med 30 dagars betalningsvillkor.

Inget val 

Du kan alternativt teckna eget avtal via öppen fiberplattform med tjänsteleverantör till deras ordinarie priser. Serviceavgift debiteras av föreningen, kostnad i dagsläget 780 kr/år inkl. moms som faktureras i förskott 1 gång om året med 30 dagars betalningsvillkor.

Formogram