GDPR Samtycke

GDPR = General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet personuppgifter för personer inom Europeiska unionen. På ren svenska = Dataskyddsförordningen

För att ta tillbaka ett samtycke eller få besked om vad vi har för uppgifter registrerade på dig, vänligen kontakta Joacim Winquist på tel 0472-220 00

Formogram