Mat är kultur! År efter år uttrycker våra besökare att deras matupplevelser är fantastiska. Det är vi stolta över! Vi strävar efter att möta besökarens förväntningar genom att ständigt bli bättre och vi eftersträvar därför en spännande mix av matförsäljare. Det ska finnas någonting från världens alla hörn och någonting för alla. Vi ska vara i framkant vad gäller hållbarhet och tittar därför när vi gör vårt urval på hur väl ni tar hänsyn till miljön i er meny och i ert val av ingredienser. 

Vi är även stolta över att vara den största kranmärkta festivalen som finns. Att kranmärkas innebär att inget buteljerat vatten får säljas. Däremot får det gärna säljas tomma vattenflaskor som kan fyllas på i någon av alla vattenstationer som Göteborgs Kulturkalas tillhandahåller, på så sätt kan vi gemensamt bidra till mindre utsläpp och färre onödiga transporter. 

Fyll i ansökan grundligt. Ofullständig ansökan behandlas ej.


Viktiga länkar

1. Prislista: https://goteborgskulturkalas.jetty.se/download_pri...

2. Miljökrav: https://goteborgskulturkalas.jetty.se/download_pri...

3. Tips: https://goteborgskulturkalas.jetty.se/download_pri...


Kontrollera gärna en extra gång att allt är ifyllt och att alla bilagor och intyg finns med.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Formogram