Anmälan utbildning i sök- och projektverktyget 2019-01-23

2019-01-23

Kl: 13:00 - 16:00

Plats: Clarion Hotel
Adress: Kungsgatan 14, 702 11 Örebro

Anmälan är bindande.

Vid förhinder kan plats överlåtas till annan person inom organisationen.

Avbokningsregler:
1 mån innan utbildningsdatum = 0% debitering
1 mån – 2 v innan utbildningsdatum = 50% debitering
2 v – 1 v innan utbildningsdatum = 80% debitering
1 v – utbildningsdatum = 100% debitering

Formogram