Väkommen till ett digitalt lärarprogram inom Vetenskapsfestivalens 
Viktigt och riktigt för lärare:

Hur lärare kan arbeta för att alla elever
ska kunna göra läxan

Arrangeras i samverkan med Skolforskningsinstitutet

- - - - - - - - -

Skolforskningsinstitutet publicerar aktuell forskning genom ett antal
forskningssammanställningar per år. Sammanställningarna kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla undervisningen.

I november kom Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande. Syftet med denna är att ge lärare forskningsbaserad kunskap om hur läxor kan utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull för att främja likvärdiga förutsättningar samt hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan.

Lyssna till experter och forskare som går igenom resultaten och svarar på frågor.

Datum: Torsdag 9 feb
Tid: kl 15:30 - 16:30

Målgrupp: Främst grundskolan

Programmet genomförs DIGITALT

OBS! Sändningslänk skickas inför genomförandet
samt läggs ut på vår webb dagen innan.

Sändningslänk och mer info om programmet skickas ett par veckor innan.

VARMT VÄLKOMMEN DEN 9 FEB!

Formogram