Forum för forskningskommunikation den 3 april 2019

Påverkan - fint, fult eller farligt?

Tid: 13.00-17.00 med efterföljande mingel
Plats: Draken Folkets Hus Järntorget 15, Göteborg

Hitta hit:
Draken Folkets Hus Järntorget 15, Göteborg

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av Vetenskapsfestivalen i samarbete med forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt KK-stiftelsen, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, och Vetenskap & Allmänhet.

Formogram