Anmälan till konfa 2019-2020

Upplägg: Onsdagar 17-19.00
Även om träffarna ibland kommer skilja sig åt så kom mer de se ut ungefär på följande vis: Vi startar kvällen med mellanmål,gemenskap och samtal om veckan som gått. Därefter har vi någon gemensam aktivitet eller lek följt av ett undervisningspass. Undervisningen avslutas med samtal, frågor och diskussion kring det vi hört och därefter avslutas kvällen med en andakt.

För att ungdomarna ska få en så bred bild av den kristna tron som möjligt kommer vi utöver konfaträffarna ha utvalda söndagar då vi går tillsammans på söndagsgudstjänsten. Det ger tillfälle att erfara det vi undervisat samt ger även en möjlighet att rota sig i församlingsgemenskapen.

Konfaläger:
Tanken är att vi ansluter till ett större konfaläger som varje år anordnas på Östgötagården vid Liljeholmens folkhögskola. Det är ett gemensamt konfaläger tillsammans med ett stort antal församlingar i Östergötland kring Valborg och kostnaden för detta läger ligger på omkring 800kr.


Kostnad: Kostnaden för året är 500kr vilket inkluderar fika, material och aktiviteter. Kostnaden för konfaläger ligger utöver denna kostnad.

Har du några frågor eller funderingar eller om kostnaden skulle vara ett problem, ta kontakt med Fredrik på fredrik@norrkopingpingst.se

Formogram