Förväntat regn under hela 6-timmars fredag 4 feb i kombination med ganska få anmälningar gör att det inte skulle bli den skidfest vi hade velat ge er. Därför är loppet den 4 februari inställt, men vi försöker hitta ett nytt tillfälle längre fram under säsongen.

Formogram