Användarenkät - ESTER 1.1

ESTER 1.1 är ett verktyg för ekosystemtjänstanalys att använda i tidiga skeden av ett byggprojekt eller ett planarbete. ESTER 1.1 är en testversion som kommer att utvecklas efter hand.

Hjälp oss genom att lämna dina synpunkter och erfarenheter av att använda verktyget i nedanstående enkät. Om du vill får du vara anonym. Om du vill ange ditt namn och kontaktuppgifter så blir det möjligt för oss att kontakta dig för att ställa eventuella följdfrågor.

Formogram