Hur vill du fira Göteborg 400 år 2021?
Lämna dina förslag på hur du vill fira under själva jubileumsåret:


Ditt förslag samlas i en idébank för att beaktas i programplaneringen av 400-årsjubileet.
Läs mer om vad som händer med din idé.

Uppgiftlämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen, PuL.

Läs hur vi hanterar PuL här: http://goteborgco.se/hur-behandlar-vi-dina-person...

Formogram