VETENSKAPSFESTIVALENS LÄRARKONFERENS 2019: Camilla Sjöströms workshop

Att undervisa om kritiskt tänkande med hjälp av historia

I detta seminarium presenteras två digitala klassrumsmaterial som ger förutsättningar att samtala kring och praktiskt testa förmågor så som bland annat kritisk tänkande, källkritik, källtolkning ochhistoriemedvetande. Det ena materialet handlar om Källkritik, historiebruk och rasism och övar elever i ett kritiskt tänkande med hjälp av originalkällor som ger en komplex bild av historiska händelser. Det andra materialet, Propaganda – risk för påverkan, syftar till att öva elevers kritiska tänkande och förmåga att se problematiska budskap. Materialet är anpassat för högstadiet.

Medverkande: Camilla Sjöström, Forum för levandehistoria

Tid pass 1: 14:45-15:45 
Tid pass 2: 16:00-17:00 

Obs!Var noga med vilka tider du bokar så att inte dina valda pass krockar! Systemet känner inte av om du dubbelbokar dig.

Formogram