Från vision till verklighet - Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi

Årets digitala konferens äger rum torsdagen den 1 oktober kl. 10-12 via det digitala mötesverktyget Zoom. Efter lunch har du kl. 13-14 möjlighet att vara med i en av tre parallella workshops. Anmäl dig senast den 28 september.


Sista anmälningsdag är den 28 september. Möteslänk och lösenord till konferensen samt till den workshop du har valt skickas ut några dagar före mötet. Du behöver inte ha Zoom installerat på din dator för att delta.


Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt KK-stiftelsen, Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen.

Formogram