VETENSKAPSFESTIVALENS LÄRARKONFERENS 2019: Emma Frans workshop

Sant, falskt eller mitt emellan? –så får du vetenskapskoll

Här fördjupardeltagarna kunskaperna i hur Emma Frans vetenskapliga metod kan användas, somen "Vetenskapskoll" live. Utifrån ett antal frågeställningar ochverkliga case som exempelvis aktuella artiklar, testar vi vårt kritiskatänkande och förhållningssätt. Tillsammans granskar vi avsändare, hur studierär utförda och hur olika typer av bias påverkar hur vi värderar olikapåståenden och resultat.

Medverkande: Emma Frans, Karolinska Institutet.

Tid pass 1: 14:45-15:45

Obs! Var noga med vilka tider du bokar så att inte dina valda pass krockar! Systemet känner inte av om du dubbelbokar dig.

Formogram