VETENSKAPSFESTIVALENS LÄRARKONFERENS 2019: Maria Heimers workshop

Sökmotorer, sökkritik och källtillit -Informationssökning och källkritik i praktiken

Tillgången till internet gör att det finns en större mängd och variation av källor än vad som fanns innan internet kom till. Den stora utmaningen är därför inte att finna information utan att hitta information som är tillförlitlig och korrekt.I den här workshopen får du bland annat svar på frågorna: Hur fungerar en sökmotor? Varför skiljer sig sökresultatet åt för olika personer och vad gör en källa tillförlitlig? Till varje fråga ges konkreta undervisningsförslag.

Medverkande: Maria Heimer, Studentlitteratur

Tid pass 1: 14:45-15:45 

Obs!Var noga med vilka tider du bokar så att inte dina valda pass krockar! Systemet känner inte av om du dubbelbokar dig.

Formogram