Medlemsenkät 2023

Övre Norra Terrierklubben vill satsa på att bli en mer levande klubb där vi tillsammans hjälps åt att föra klubben framåt. 

Styrelsen har därför tagit fram ett frågeformulär för att få en överblick över er medlemmars tankar angående kommande aktiviteter och engagemang. 

För att vi ska få ett så stort underlag som möjligt blir vi tacksamma för alla svar som kommer in. 

Alla svar är helt anonyma 

Tack för Dina svar!

Formogram