AVHÄMTNING

Anmälan farlig avfall / skrot

JRAB's INTEGRITETSPOLICY. De personuppgifter som du lämnar till JRAB, JR-Företagen AB behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25/5-18. Uppgifterna inhämtas direkt från dig själv. JRAB behandlar personuppgifter från samtliga kunder såsom namn-/adressuppgifter och personnummer. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Hitta.se för adresser/telefonnummer eller från vårt inkassobolag när ekonomiska uppgifter krävs. Uppgifterna behandlas för att ge oss en ekonomisk helhetsbild vid avtal och beställda tjänster inom JRAB, JR-Företagen. Personuppgifter kommer att användas under och även en tid efter kunden avslutat våra tjänster eller uppdrag. De uppgifter som utger bokföringsunderlag kommer att sparas efter avslutat samarbete under minst 7 år för att följa bokföringslagen. Kontakuppgifter som telefonnummer/mailadresser sparas 5 år. Uppgifterna är främst avsedda att användas inom JRAB, JR-företagen samt till myndigheter om skyldighet därtill föreligger enligt lag. Som fysisk person kan du genom en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter som rör dig till info@jrab.se. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter som rör dig. Om ni har anmärkningar på vår hantering av lämnade uppgifter kan ni vända er till Dataskyddsinspektionen (www.datainspektionen.se)

Formogram