Medlemskapsansökan för institutioner till SMBF

Välkommen att ansöka om medlemskap i Svenska Musikbiblioteksföreningen!

Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en intresseorganisation som

* vill stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek och musikarkiv i Sverige, övriga Norden och internationellt
* vill öka förståelsen för musikbibliotekens och musikarkivens kulturellabetydelse
* vill verka för musikmaterialets tillgänglighet
* driver frågor om utbildning och vidareutbildning för musikbibliotekarier och musikarkivarier
* anordnar årliga temadagar/utbildningsdagar i samband med föreningens årsmöte
* utger medlemsbladet Musikbiblioteksnytt, 4 nr/år

I årsavgiften för alla ingår medlemskap i Svenska musikbiblioteksföreningen och tidskriften Musikbiblioteksnytt. För enskilda medlemmar och institutioner ingår även medlemskap i den internationella musikbiblioteks- och musikarkivföreningen IAML - International Association of Music Libraries, Archives and DocumentationCentres och tidskriften Fontes. Som medlem får du också lägre avgift för studiedagar än de som inte är medlemmar.

Medlemsavgifter
Institutioner 700 kr

Avgiften betalas till föreningens plusgiro 65 21 22-3.

Formogram