Anmälan utbildning, sök- och projektverktyget 2019-02-13

2019-02-13

Kl: 09:00 - 12:00

Plats: 7A Odenplan
Adress: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

Anmälan är bindande.

Vid förhinder kan plats överlåtas till annan person inom organisationen.

Avbokningsregler:
1 mån innan utbildningsdatum = 0% debitering
1 mån – 2 v innan utbildningsdatum = 50% debitering
2 v – 1 v innan utbildningsdatum = 80% debitering
1 v – utbildningsdatum = 100% debitering

Formogram